Nederlandse Data Science Prijzen

De Nederlandse Data Science Prijzen zijn in het leven geroepen om uitzonderlijk innovatief ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science in de schijnwerpers te zetten. De initiatiefnemers – de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Stichting Nederlandse Data Science Prijzen – willen hiermee Nederland op de kaart zetten als hét data science-land bij uitstek. De organisatie stelt met medewerking van de Universiteit van Amsterdam, Google, ING, Elsevier, Lubbers De Jong, BCG, TomTom en ORTEC drie prijzen ter beschikking.

Wat is data science?

Data science gaat over het ontdekken van verborgen patronen in grote hoeveelheden data. Data science omvat een veelheid aan disciplines – statistiek, wiskunde, kunstmatige intelligentie, econometrie, informatica, operations research, engineering – en kent een schier oneindig aantal toepassingsgebieden. In de medische wetenschappen, economie, psychologie, geschiedenis, taal, kunst en sport speelt data science inmiddels een grote rol.

Drie prijzen

De prijs is onderverdeeld in drie categorieën, waarbij maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid belangrijke criteria zijn. Alle toepassingsgebieden en disciplines komen in aanmerking voor de prijs. Bekijk hier aan welke richtlijnen de inzendingen dienen te voldoen. De aanmeldperiode is nu geopend en loopt tot 15 april 2020. Aanmelden kan via deze link. Vragen? Stuur een mailtje naar secretaris@khmw.nl.

The English entry requirements can be found here.

Startup

De Anthony Fokker Prijs voor startups beloont ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen. Aan deze prijs is geen geldbedrag verbonden.

Institutional

De Hendrik Lorentz Prijs is bedoeld voor een organisatie binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepast. Aan deze prijs is geen geldbedrag verbonden.

Science

De Gerrit van Dijk Prijs wordt uitgereikt aan een promovendus. De prijs wordt toegekend op basis van het ingezonden proefschrift. Aan deze prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.

DE WINNAARS VAN 2019

Pacmed, Philips Research en Diederik Kingma winnen de Nederlandse Data Science Prijzen

Den Bosch, 13 juni 2019 – Op donderdag 13 juni zijn voor de derde keer de Nederlandse Data Science Prijzen toegekend. De drie prijzen werden feestelijk uitgereikt in het JADS, Jheronimus Academy of Data Science, te Den Bosch. Pacmed ontving de Anthony Fokker Prijs voor startups. Philips won met zijn onderzoeksafdeling Philips Research de Hendrik Lorentz Prijs. Diederik Kingma ontving voor zijn proefschrift ‘Variational Inference and Deep Learning: An New Synthesis’ de Gerrit van Dijk Prijs voor de wetenschap. 

Startup Pacmed wint Anthony Fokker Prijs
Deze prijs beloont ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen. Dit jaar heeft Pacmed gewonnen, een startup gespecialiseerd in de zorgsector. Het is een bedrijf dat beslissingsondersteunde tools ontwikkeld gebaseerd op de analyse van routinezorggegevens. Het combineren van machine learning met medische expertise zorgt ervoor dat op individuele niveau de beste behandeling kan worden aangeboden. Pacmed zorgt er namelijk voor dat de uitkomsten uit de praktijk bij vergelijkbare patiënten kan worden gepresenteerd waardoor op individueel niveau beter beslist kan worden voordat de behandeling begint. Pacmed biedt deze softwareoplossing aan bij de huisarts, maar ook op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Door Pacmed kan de beste individuele zorg worden aangeboden en tegelijkertijd blijven de kosten minimaal. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.

Wouter Kroese, Director van Pacmed: “ Het is een veelbelovende technologie, maar ook zeer complex. We blijven door ontwikkelen totdat we een geheel omvattend gezondheidssysteem hebben staan. Ik ben trots op mijn team dat goedbetaalde banen heeft verlaten of afgeslagen om samen met ons aan deze technologie te bouwen.”

Philips Research wint de Hendrik Lorentz Prijs
Deze prijs gaat naar organisaties binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepassen. Dit jaar gaat de prijs naar Philips Research. De onderzoeksafdeling van Philips gebruikt Artificial Intelligence om intelligente oplossingen te ontwikkelen die mensen helpen bij een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekten, maar ook helpen de data scientists van het bedrijf bij de ontwikkeling van oplossingen die in de gezondheidszorg ingezet worden. De producten waarmee ze hoge ogen gooien waren de SmartSleep DeepSleep Headband en OncoSignal. De SmartSleep Deepsleep Headband zorgt ervoor dat de fase van diepe slaap geboost wordt waardoor je na een kort aantal uren slaap toch het gevoel krijgt dat je langer geslapen hebt. De Headband gebruikt deep learning om diepe slaap te kunnen duiden (gebaseerd op EEG data) en kan daardoor deze fase boosten door geluidsstimulatie. OncoSignal is een machine learning systeem waarmee verschillende signaalwegen kunnen worden gedetecteerd in individuele biopten van tumoren. Het kan daardoor voorspellen welk type kanker zich zal ontwikkelen en welke remedie het beste zal werken.

“Wij geloven dat AI ongekende oplossingen biedt om de gezondheidszorg te transformeren en we zijn zeer gemotiveerd om die verandering mogelijk te maken in samenwerking met onze klinische en academische partners”, zegt Henk van Houten Chief Technology Officer & Head of Philips Research. “De grootste uitdaging ligt bij het combineren van AI en andere technologieën met de context waarin ze precies gebruikt zullen worden. Daarom zet Philips Research altijd mensen in het middelpunt van alle onderzoeken, verandering en innovatie.”

Diederik Kingma wint Gerrit van Dijk Prijs met zijn proefschrift ‘Variational Inference and Deep Learning: An New Synthesis’

Het proefschrift ‘Variational Inference and Deep Learning: An New Synthesis’ concentreert zich op een belangrijk probleem van de zogenaamde Bayesiaanse inferentie: wat is de voorwaardelijke kans op een gebeurtenis Y gegeven dat X plaatsvindt? Een typisch probleem uit de praktijk is herkennen van objecten in plaatjes. Kan een computer ook een auto herkennen zonder dat je dat aangeeft? De kern van het onderzoek gaat om het efficiënt en effectief vinden van een correcte classificatie terwijl je zo weinig mogelijk voorbeelden hebt gegeven aan de computer. Het proefschrift combineert neurale netwerken met kansverdelingen en bereikt daardoor nieuwe mogelijkheden.

De jury: “Het proefschrift van Diederik Kingma kreeg maar liefst 25.000 vermeldingen op topconferenties en in tijdschriften. Ter verduidelijking, normaal krijgt een succesvolle wetenschapper dit aantal vermeldingen pas aan het einde van zijn of haar carrière. Dat is dus al een hele prestatie op zich en daarnaast mochten wij vandaag, met veel plezier en ontzag, aan Diederik Kingma de Gerrit van Dijk prijs voor de wetenschap geven.”

DE WINNAARS VAN 2018

Foto: Hilde de Wolf

Startup Digi.Bio wint Anthony Fokker Prijs
Dit jaar is uit zeven inzendingen Digi.Bio gekozen, een bedrijf dat in 2017 is opgericht met als doel biologie te digitaliseren door middel van digitale microfluidica en Kunstmatige Intelligentie. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden. De jury zei over de winnaar: “Digi.Bio geeft op originele wijze invulling aan de wens om biologisch onderzoek te veranderen en machine learning toe te passen en op die manier vooraf en achteraf analyses uit te voeren. Het feit dat bio(techno)logisch onderzoek dat nodig is voor geneesmiddelen, voedselproductie, brandstoffen et cetera op deze manier beter, sneller en betrouwbaarder kan worden uitgevoerd, is van grote betekenis. Het bedrijf heeft daarnaast, door de schaalbaarheid van de technologie en de nodige expertise die aan boord is, alles in zich om te slagen.” Frido Emans, COO van Digi.Bio: “Wij brengen biologie naar het digitale tijdperk door middel van technologie. Met andere woorden brengt ons bedrijf de cloud naar het laboratorium. Dat we daarmee de  Anthony Fokker Prijs hebben gewonnen is een grote eer. Met deze prijs zetten we weer een nieuwe stap in de goede richting.”

‘Veilige en efficiënte inspectie van het spoor’ wint Hendrik Lorentz Prijs
Winnaars dit jaar zijn Clemens Schoone van Inspectation en Huub van den Broek van CQM met het project ‘Veilige en efficiënte inspectie van het spoor’. Hierbij worden miljoenen foto’s van het spoor – genomen door Sherloc, de meettrein van Inspection – geanalyseerd door een door CQM ontwikkeld zelflerend systeem en daarnaast van een heatmap voorzien. Deze resultaten worden in een al bestaande beeldapplicatie van Inspection verwerkt. “In dit project wordt onder meer de deep learning techniek intelligent ingezet in combinatie met visualisatietechnieken zoals de door ‘Gradient-weighted Class Activation Mapping’ gegenereerde heatmaps. Daarnaast worden de uitkomsten slim geïntegreerd in de bestaande werkwijze. Dit maakt het voor de inspecteurs mogelijk om veel sneller en effectiever gebreken in het spoor te identificeren en te controleren, wat de veiligheid en de beschikbaarheid van het spoor verhoogt”, aldus de jury. “Deze prijs is een bekroning op ons werk van afgelopen jaren. We zijn trots dat we met machine learning zo’n innovatief project hebben gerealiseerd, waar Nederland ook echt wat aan heeft”, zei Huub van den Broek, senior consultant bij CQM.

Dr. Dong Nguyen wint Gerrit van Dijk Prijs
De jury was erg te spreken over de diversiteit en uitzonderlijk hoge kwaliteit van de zeven inzendingen. Dr. D.P. (Dong) Nguyen’s proefschrift over taalvariatie op sociale media ‘Text as social and cultural data: a computational perspective on variation in text’, kwam als winnaar uit de bus. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden. De jury: “Eén van de redenen waarom Dong Nguyen heeft gewonnen, is dat ze de discipline van de data science verbreedt door het te verbinden met de taalkunde. In het veld van datagedreven sociale wetenschappen stimuleert het de integratie van methoden voor de computationele modellering van taaldata.” Het promotieonderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit Twente (promotor Prof. dr. Franciska M.G. de Jong) in samenwerking met het Meertens Instituut in Amsterdam (mede-promotor Prof. dr. Antal P.J. van den Bosch). Dong Nguyen: “Ik ben vereerd en trots dat ik in dit relatief jonge vakgebied nu al zo’n mooie prijs heb gewonnen: helemaal nu ik me realiseer dat ik uit een zeer brede poel van inzendingen ben komen boven drijven.” De jury vatte samen: “Dat Nederland vooroploopt als het gaat om data science was te merken aan het niveau van de inschrijvingen dit jaar. We verwachten dat de winnaars grote impact zullen hebben op de Nederlandse maatschappij en bedrijfsleven. Het zijn stuk voor stuk mooie initiatieven die een welverdiend podium krijgen met de Nederlandse Data Science Prijzen.”

Meer informatie over de Nederlandse Data Science Prijzen; Het beleidsplan 

Nederlandse Data Science Prijzen in de media 2018:

“Wiskundige Cathy O’Neil waarschuwt voor algoritmen: ‘Rechten van individu worden niet beschermd'” –  Volkskrant
“De valse magie van algoritmes” – NRC

Nederlandse Data Science Prijzen in de media 2017:

“Wetenschapsprijs voor software die helpt bij ontdekken dementie” – Trouw
“CQM helpt tuinders besparen met big data” – RTL
“Zorgbedrijf Quantib wint startupprijs in Haarlem” – NU.nl
“Nederland met Rinnooy Kan naar top big data” – De Telegraaf
 

Initiatiefnemers