Gezocht: Prijswinnaars voor de Nederlandse Data Science
& Kunstmatige Intelligentie Prijzen

De Stichting Nederlandse Data Science Prijzen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
en de sponsoren Elsevier, Google, ING, Lubbers De Jong Tech PR, ORTEC, BCG en de Universiteit van Amsterdam
zijn op zoek naar mensen en organisaties die afgelopen jaar bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van Data Science en Kunstmatige Intelligentie (KI).

Wij loven voor de vierde maal drie prijzen uit:

  • De Gerrit van Dijk Prijs voor het beste proefschrift (promotie tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019), inclusief een geldbedrag van € 3.000,-.
  • De Anthony Fokker Prijs voor de meest innovatie startup (opgericht in of na 2015)
  • De Hendrik Lorentz Prijs voor het beste bedrijfs- of overheidsproject (uitgevoerd in of na 2015) 

Inzendingen kunnen tot en met 15 april 2020 worden ingediend.
Voorwaarden voor deelname: www.nederlandsedatascienceprijzen.nl/entry requirements
Aanmeldformulier: www.nederlandsedatascienceprijzen.nl/application-form/
De prijsuitreiking vindt 16 juni 2020 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam plaats.

Eerdere winnaars en meer informatie


Wanted: Prize winners for the Dutch Data Science & Artificial Intelligence Awards

The Foundation for the Dutch Data Science Awards, The Royal Holland Society for Sciences and Humanities and the sponsors Elsevier, Google, ING, Lubbers De Jong Tech PR, ORTEC and University of Amsterdam are looking for individuals and organizations that have delivered an excellent achievement in Data Science and Artificial Intelligence (AI).

De initiators of the competition award the following prizes:

  • The Gerrit van Dijk Award for the best PhD thesis (defence between January 1, 2017 – December 31, 2019), including an amount of € 3.000,-.
  • The Anthony Fokker Award for the most innovative startup (founded in or after 2015)
  • The Hendrik Lorentz Award for the best corporate or governmental project

Entries should be submitted before April 15, 2020.
Submission rules: www.nederlandsedatascienceprijzen.nl/entry requirements
Application form: www.nederlandsedatascienceprijzen.nl/application-form/
The Award ceremony will take place June 16, 2020 in the Auditorium of the University of Amsterdam

Previous price winners and more info